Funkcja umożliwia pracownikom składanie wniosków urlopowych.
Po zatwierdzeniu wniosku urlopowego system automatycznie zmniejsza saldo urlopów

Zdefiniuj różne rodzaje urlopów / świąt

Zdefiniuj wszystkie rodzaje urlopów i w jaki sposób zarządza się wnioskami urlopowymi według swojego kraju i jego przepisów.

Pracownik tworzy prośbę o urlop

Daj swoim pracownikom pozwolenie na tworzenie własnych wniosków o urlop.

Zatwierdź lub odrzuć każdą prośbę o urlop

Jako przełożony otrzymasz wiadomość e-mail zawierającą bezpośredni link do rekordu wniosku o urlop Twojego podwładnego. Możesz skorzystać z linku, aby przejść do systemu i zaakceptować lub odrzucić wniosek urlopowy. Pracownik otrzyma powiadomienie informujące go o statusie wniosku urlopowego.

Analizuj i aktualizuj bilans urlopów

Aplikacja zaktualizuje automatycznie (lub nie, jeśli nie chcesz), saldo dla każdego rodzaju urlopu.

Lista i filtrowanie wniosków urlopowych

  • Filtruj wszystkie wnioski urlopowe według ich statusu, daty, pracownika lub innej właściwości. Eksportuj swoje dane do plików tekstowych.

  • Uzyskaj miesięczny wyciąg wniosków urlopowych.

  • Jako kierownik działu kadr edytuj saldo każdego pracownika dla każdego rodzaju urlopu w dowolnym momencie.

Pracownik śledzi wnioski urlopowe i pozostałe urlopy / święta

Jako pracownik zapoznaj się ze statusem wszystkich wniosków urlopowych i saldem pozostałych urlopów.