Zdefiniuj stanowiska pracy

Wprowadź informacje o nowych stanowiskach pracy: Oczekiwana liczba pracowników, Odpowiedzialny za rekrutację, Rekruter e-mailowy, Przyszły menedżer, Miejsce pracy, Oczekiwana data zatrudnienia, proponowane wynagrodzenie.

Zarządzaj procesem rekrutacji

Wpisuj dane osobowe kandydatów, dołączaj ich CV, żądane wynagrodzenie i proponowane wynagrodzenie. Śledź i aktualizuj stan każdej aplikacji.

Możliwe statusy aplikacji to: Szkic, Proponowana umowa , Umowa podpisana, Przyjęto, Odrzucony, Anulowana

Odczytuj aplikacje automatycznie za pomocą modułu Czytania E-maili

Możesz skonfigurować moduł Czytania E-maili, aby automatycznie odbierał maile od kandydatów i tworzył nowe aplikacje w systemie, rejestrując dane z maili.
Wszystkie wiadomości e-mail wymienione w trakcie procesu można również zbierać i łączyć z aplikacją kandydata.