Wprowadź czas spędzony w projektach na przyjaznych dla użytkownika grafikach. Zobacz wpływ kosztów pracy na zysk projektu.

Wypełnij grafik czasu za pomocą interfejsu, który odpowiada Twoim potrzebom.

  • Dostępnych jest kilka rozwiązań do wprowadzania grafików, od siatki miesięcznej, przez tygodniową, po siatkę dzienną. Dla całego projektu lub określonego zadania.

  • Wprowadź postęp zadania (opcjonalnie) w tym samym czasie, w którym wprowadzisz czas spędzony na zadaniu.

Zobacz wpływ czasu spędzonego na zysk projektu

Jeśli dla użytkownika została zdefiniowana stawka godzinowa w jego rekordzie użytkownika, to spędzony czas jest automatycznie przeliczany i uwzględniany w przeglądzie zysków twojego projektu.

Analizuj i eksportuj swoje karty czasu pracy użytkowników i projektów.

Przejrzyj predefiniowane raporty lub połącz swoje narzędzia analizy danych bezpośrednio z bazą danych, aby przeprowadzić dokładną analizę swoich projektów.