Pozwól swoim pracownikom rejestrować wydatki. Zatwierdzaj je i śledź ich płatność.

Wypełnianie ewidencji wydatków

  • Pozwól swoim pracownikom dodawać wydatki które ponieśli. System uprawnień pilnuje, kto może je rejestrować.

  • Dołączaj dowolne pliki (dowód zakupu, Paragony, Rachunki, Faktury, …) .

  • Zdefiniuj rodzaje wydatków w słownikach, abyś mógł mieć dokładne statystyki

  • Połącz ewidencję wydatków z Twoim potencjalnym klientem / projektami i pobierz je w przeglądzie projektu.

Sprawdź poprawność i wyślij wiadomość e-mail do zatwierdzenia

Zakwalifikuj swój wydatek jako gotowy do sprawdzenia i zatwierdzenia przez kierownika. Wiadomość e-mail jest generowana automatycznie i wysyłana do przełożonego pracownika.

Zatwierdź raport z wydatków

Jako menedżer znajdź wszystkie raporty wydatków, które czekają na twoją zgodę, i zweryfikuj je lub odrzuć.
Poinformuj swojego pracownika, dlaczego prośba o zatwierdzenie została odrzucona.

Zapłać raport z wydatków

Śledź, który wydatek został zapłacony czy nie.

Użyj kreatora eksportu, aby wyeksportować wszystkie dane wymagane przez twojego księgowego