Zarządzaj członkostwem osób np. w stowarzyszeniu lub fundacji oraz płatnościami składek

Zarządzanie stowarzyszeniem

Zapewnij dostęp menedżerom swojego stowarzyszenia do zarządzania członkami, wolontariuszami lub partnerami. Informacje Twojego stowarzyszenia będą zawsze aktualne i dostępne.

Baza danych członkostwa

Oprócz funkcji fakturowania, zakupów, płatności, śledzenia darowizn, przeterminowania składek, zarządzania zapasami lub organizacji wydarzeń za pomocą tradycyjnych modułów, możesz również śledzić swoją bazę członków i statusu członkostwa.

Automatyczne zarządzanie członkostwem

Wysyłaj automatycznie wiele przypomnień o odnowieniu członkostwa i konieczności zapłacenia składki, zbieraj je online bez wysiłku administracyjnego. Wysyłaj pojedyncze lub masowe e-maile do swoich członków.

Spersonalizowane zarządzanie

Spersonalizuj swoje typy członków zgodnie ze swoim stowarzyszeniem.