Projekt, to teczka spinająca wszystkie informacje o nowym przedsięwzięciu. Projekty i zadania są przydatne do porządkowania i przeglądania informacji o osobnych przedsięwzięciach, a także śledzenia kolejnych szans sprzedaży.

Określ, kto może wyświetlać lub edytować projekt

  • Wybierz pracowników, którzy mogą uczestniczyć w projekcie. Użytkownicy będą mogli wprowadzić spędzony w nim czas, jeśli zdecydujesz się użyć funkcji arkusza rejestracji czasu.

  • Gdy potrzebujesz poufności danych, ustaw wszystkie informacje zawarte w Projekcie jako widoczne Tylko dla Ciebie i wybranych osób – przypisanych do projektu. 

  • Dodaj wstępnie zdefiniowane pola według własnego uznania, aby uczynić dane łatwiejszymi do zarządzania, kompletnymi i tak dokładnymi, jak tego potrzebujesz.

  • Projekt może dotyczyć obsługi Konferencji wraz z obsługą Uczestników lub własnego Stoiska na targach.

Twórz zadania

  • Jeśli chcesz śledzić dedykowane zadania, przypisz