Projekt, to teczka spinająca wszystkie informacje o nowym przedsięwzięciu. Projekty i zadania są przydatne do porządkowania i przeglądania informacji o osobnych przedsięwzięciach, a także śledzenia kolejnych szans sprzedaży.

Określ, kto może wyświetlać lub edytować projekt

 • Wybierz pracowników, którzy mogą uczestniczyć w projekcie. Użytkownicy będą mogli wprowadzić spędzony w nim czas, jeśli zdecydujesz się użyć funkcji arkusza rejestracji czasu.

 • Gdy potrzebujesz poufności danych, ustaw wszystkie informacje zawarte w Projekcie jako widoczne Tylko dla Ciebie i wybranych osób – przypisanych do projektu. 

 • Dodaj wstępnie zdefiniowane pola według własnego uznania, aby uczynić dane łatwiejszymi do zarządzania, kompletnymi i tak dokładnymi, jak tego potrzebujesz.

 • Projekt może dotyczyć obsługi Konferencji wraz z obsługą Uczestników lub własnego Stoiska na targach.

Twórz zadania

 • Jeśli chcesz śledzić dedykowane zadania, przypisz je do swoich projektów. Możesz zdefiniować właściwości zadań, takie jak planowane obciążenie czasowe i budżet, przypisać określonych użytkowników oraz ich charakter. Określaj daty rozpoczęcia i zakończenia zadań.

 • Możesz również utworzyć zadania podrzędne i mieć wygodną hierarchię zadań gdy jest ich bardzo dużo.

Rejestruj czas spędzony na projektach / zadaniach

 • Możesz śledzić czas spędzony w projektach przez każdego pracownika. Można deklarować swój czas w różnych interfejsach pozwalających wpisywać go: codziennie, co tydzień lub co miesiąc.

 • Wprowadzaj szacowany postęp zadań / projektu w tym samym kroku, w którym wprowadzany jest czas, aby postęp w procentach był zawsze rejestrowany i porównywany z czasem spędzonym.

 • Jeśli na karcie użytkownika jest ustawiona stawka godzinowa, koszt za spędzony czas również zostanie automatycznie obliczony i dodany do raportu kosztów.

 • Więcej informacji można znaleźć w opisie funkcji „Karty czasu pracy”.

Śledź swój projekt lub zadania

 • Jeśli notujesz szanse sprzedaży, natychmiast uzyskaj potencjalny obrót klientów, ważony z prawdopodobieństwem zakupu, aby uzyskać obliczony (możliwy do uzyskania) przyszły obrót.

 • Jeśli zdecydujesz się na użycie zadań, śledź ich postęp i porównuj postęp z tym, co początkowo planowałeś. Plan można przejrzeć w widoku Gantta – kalendarz z paskami zadań.

Przegląd dokumentów projektu

Projekty oferują zakładkę przeglądu wyświetlającą wiele informacji o projektach i połączonych z nimi dokumentach, takich jak Oferty, Zamówienia, Faktury, Umowy, Zgłoszenia, Interwencje, itp.

Śledź, ile przychodów Twoje projekty przynoszą Twojej firmie, oraz ich statystyki zysków i strat.

 • Tabela jest podzielona na kilkanaście rodzajów różnych wpływów i wydatków zależnie od wprowadzonych dokumentów (podliczane również szkice dokumentów) .

 • Są to: Oferty handlowe (podpisane) dla klientów, Zamówienia od klientów, Faktury dostawcy, Kontrakty, Raporty kosztów, Czas spędzony na zadaniach, Wypłaty i wiele innych.

 • Wszystkie te dane pozwalają określić zyski i straty w projekcie.

 • Powiązanie kontrahentów z projektem (kosztorysy, zamówienia, faktury klientów i dostawców, interwencje itp.), dzięki temu szybko przeanalizujemy wszystko, co jest związane z projektem.

 • Możliwość dołączenia odpowiednich dokumentów do projektu i jego zadań.