Zarządzaj zgłoszeniami od pracowników lub kontrahentów i rozwiązywaniem zgłoszonych problemów.

Tworzenie zgłoszenia

  • Zgłoszenie składające się z opisu, wybranej kategorii oraz załączonych plików (np. zdjęcia czy dokumentacja) może dotyczyć np.: usterki, problemu, zapytania, prośby o zmianę czy ulepszenie.

  • W czasie tworzenia zgłoszenia, pojawiają się, zależnie od wybranej kategorii, podpowiedzi sugerowanych rozwiązań, które można dodawać w module Baza wiedzy (FAQ).

  • Osoby spoza firmy widzą tylko publiczne kategorie i podpowiedz i rozwiązań. Pracownicy firmy widzą również prywatne, firmowe kategorie i podpowiedzi.

  • Dzięki temu może być mniej zgłoszeń z najbardziej popularnymi zapytaniami, gdyż zgłaszający sami znajdą potrzebne im rozwiązanie.

Różne rodzaje dostępu do systemu zgłoszeń:

  • Pracownicy Twojej firmy mają dostęp jak do innych modułów, zgodnie z przydzielonymi im uprawnieniami

  • Osoby spoza firmy mogą używać interfejsu publicznego na specjalnej stronie internetowej. Można ograniczyć uprawnienie do tworzenia zgłoszeń tylko dla osób, których adresy mailowe są już zapisane w bazie danych systemu.
  • Dzięki unikalnym identyfikatorom zgłoszenia, możliwość odczytu wysłanego zgłoszenia ma tylko osoba, która je napisała

Śledź zgłoszenia i odpowiadaj na nie

  • Utworzone zgłoszenia można przydzielać pracownikom by je obsłużyli, zmieniać ich status w miarę postępów, korespondować z autorem zgłoszenia.

  • Po przeczytaniu i przyjęciu Zgłoszenia można utworzyć automatycznie Interwencję, by udokumentować rozwiązanie zgłoszenia. Przed interwencją można poprosić klienta o zdalne dotykowe podpisanie Oferty na specjalnej stronie, a po niej przygotować Fakturę.

Twórz zgłoszenia automatycznie z wiadomości e-mail

Użyj modułu Czytania E-maili, aby skanować wiadomości odbierane w skrzynce pocztowej i automatycznie na ich podstawie tworzyć zgłoszenia.