Utwórz rekordy interwencji w różnych sprawach w odpowiedzi na Zgłoszenia.

  • W odpowiedzi na Zgłoszenie twórz automatycznie Interwencję, by np. udokumentować naprawienie usterki. Dołączaj do niej zdjęcia naprawy, czas poświęcony na serwis oraz informację o sposobie rozwiązaniu problemu.

  • Śledź interwencje, które mają być wykonane lub już zostały wykonane. Dołącz swoją interwencję do projektu, jeśli chcesz, aby Twoja interwencja była widoczna w widoku projektów i Kokpicie.

  • Użyj dowolnych predefiniowanych produktów lub usług oraz wpisz czas trwania etapów interwencji, aby szybko wypełnić zapisy kosztów lub podać szczegółowe opisy.

  • Wybierz zasoby firmy (np. samochody) jakie zostały użyte do interwencji.

Przekształć swoje interwencje w Oferty lub Faktury zgodnie z wybranym przepływem pracy

Interweniując u klienta pracownik może przedłożyć mu ofertę wykonania usługi, którą ten zaakceptuje podpisując dotykowo na ekranie smartfona czy tabletu. Po akceptacji oferty można automatycznie przekształcić ją w Fakturę.

Dwie opcje rozliczania kosztów interwencji

  • Prócz wystawiania Faktury klientowi za czas i produkty z Interwencji jest też opcja doliczania spędzonego w niej czasu do kosztów projektu.