Wbudowany kalendarz, wzbogacony o łącza do klientów, pracowników, projektów, faktur, innych dokumentów…

Ręcznie twórz wydarzenia z przeszłości lub przyszłości

  • Zapisz swoje wydarzenia we wbudowanym kalendarzu: Aktualne wydarzenia w celu przyszłego śledzenia zmian lub Przyszłe wydarzenia dla celów przypomnienia. Przypisz zdarzenia do klienta / kontaktu, projektu i / lub użytkowników.

  • Możesz również przypisać zasoby do zdarzenia, na przykład, aby śledzić, które pomieszczenie jest zajęte, który samochód jest używany lub które narzędzie jest zarezerwowane i kiedy .

Moduł konfiguracji umożliwiający zdefiniowanie zdarzeń, które mają być rejestrowane automatycznie

Korzystając z konfiguracji modułu Agenda, możesz zdecydować o automatycznym rejestrowaniu zdarzeń związanych z dowolnym działaniem biznesowym, które występuje w aplikacji (na przykład śledzenie zmiany statusu zamówienia, oferty lub faktury, śledzenie tworzenia lub usuwania nowych klientów , …)

Przeglądaj i wyszukuj zdarzenia za pomocą filtrów, aby wyświetlić tylko te zdarzenia, które Cię interesują.

  • W razie potrzeby możesz uwzględnić w widoku planu dowolne wydarzenia zapisane w zewnętrznym kalendarzu (w trybie tylko do odczytu przy użyciu importu np. z kalendarza Google). Lub wyeksportuj wydarzenia do dowolnego kalendarza zewnętrznego za pomocą linku eksportu np. do kalendarza Google.

  • Do przeglądania wydarzeń możesz używać różnych widoków (widok według dnia, tygodnia, miesiąca, według użytkownika, klienta, projektu, statusu lub typu, wszystkich użytkowników lub prosta lista). Na przykład widok „na miesiąc” lub „na tydzień” jest interesujący, aby pokazać przeszłe lub nadchodzące wydarzenia,

Wykorzystaj widok „wszystkich użytkowników” do planowania przydziału pracowników do zadań.

Widok „wszystkich użytkowników” przydaje się, by widzieć, który pracownik jest którego dnia i godziny zajęty lub wolny. Można wtedy szybko i łatwo znaleźć najlepszy przedział czasowy na przydzielenie go do zadania czy zmiany na innego pracownika.