Zapotrzebowania na produkty

Możliwość tworzenia wstępnego Zapotrzebowania na produkty, na podstawie którego będą dopiero tworzone zamówienia lub zapytania do dostawców.

Twórz i wysyłaj zapytania ofertowe do dostawców

 • Utwórz Zapytanie ofertowe do dostawcy wraz z warunkami realizacji ewentualnego zamówienia na podstawie oferty.

 • Duplikuj zapytanie ofertowe zmieniając przy tym dostawcę, by dowiedzieć się jakie oferty ma kilku różnych kontrahentów.

 • Uwzględnij wstępnie zdefiniowane produkty, aby zaoszczędzić czas, lub wprowadź ręcznie pełną listę produktów i usług.

 • Jeśli predefiniowane pola nie odpowiadają Twoim potrzebom, dodaj do formularza własne pola dowolnego typu (tekst, kwota, data, pole wyboru, lista wyboru, …).

Zamówienia do dostawców

 • Twórz automatycznie Zamówienia z Ofert dostawców

 • Śledź proces Zamówienia do dostawców. Zatwierdzaj je, Odbieraj kolejne przesyłki kontrolując ilość towaru i płać od razu lub w transzach.

 • Dla bezpieczeństwa firmy wymagaj dodatkowego uprawnienia dla akceptacji Zamówienia (drugi poziom) powyżej kwoty ustawionej w opcjach zamówienia dostawcy. Np. powyżej 10 000 zł prócz brygadzisty musi zatwierdzać je także kierownik.

 • Przyznaj użytkownikom i grupom uprawnienia do wykonywania operacji z zamówieniami i dostawami.

 • Zdefiniuj progi ilościowe, które będą automatycznie uruchamiać powiadomienia e-mail, gdy zostaną przekroczone.

Odbierz swoje produkty z Zamówień

 • Jeśli śledzisz swoje zapasy, skorzystaj z kreatorów odbioru produktów, aby dodać je do swoich magazynów.

 • Stan zapasów jest zawsze aktualny. Obliczanie średniej ważonej ceny można przeprowadzić automatycznie.

Zarządzanie zakupami – autouzupełnianie magazynów

 • Użyj kreatora, aby zaopatrzyć i utrzymywać stany swoich magazynów na podstawie zdefiniowanych optymalnych ilości.

 • Bierz pod uwagę, nie do końca zrealizowane Zamówienia od klientów oraz Zamówienia do dostawców i automatycznie obliczać prawidłową ilość do kupienia dzięki ilościom wirtualnym

 • Automatycznie wygeneruj swoje Zamówienia zakupu. Każdy produkt może mieć przypisany domyślny magazyn.