Zapotrzebowania na produkty

Możliwość tworzenia wstępnego Zapotrzebowania na produkty, na podstawie którego będą dopiero tworzone zamówienia do dostawców.

Zamówienia do dostawców

  • Twórz automatycznie Zamówienia z Ofert.

  • Śledź proces Zamówienia do dostawców. Zatwierdzaj je, Odbieraj kolejne przesyłki kontrolując ilość towaru i płać od razu lub w transzach.

  • Dla bezpieczeństwa firmy wymagaj dodatkowego uprawnienia dla akceptacji Zamówienia (drugi poziom) powyżej kwoty ustawionej w opcjach zamówienia dostawcy. Np. powyżej 10 000 zł prócz brygadzisty musi zatwierdzać je także kierownik.

  • Przyznaj użytkownikom i grupom uprawnienia do wykonywania operacji z zamówieniami i dostawami.

  • Zdefiniuj progi ilościowe, które będą automatycznie uruchamiać powiadomienia e-mail, gdy zostaną przekroczone.

Odbierz swoje produkty z Zamówień

  • Jeśli śledzisz swoje zapasy, skorzystaj z kreatorów odbioru produktów, aby dodać je do swoich magazynów.

  • Stan zapasów jest zawsze aktualny. Obliczanie średniej ważonej ceny można przeprowadzić automatycznie.

Zarządzanie zakupami – autouzupełnianie magazynów

  • Użyj kreatora, aby zaopatrzyć i utrzymywać stany swoich magazynów na podstawie zdefiniowanych optymalnych ilości.

  • Bierz pod uwagę, nie do końca zrealizowane Zamówienia od klientów oraz Zamówienia do dostawców i automatycznie obliczać prawidłową ilość do kupienia dzięki ilościom wirtualnym

  • Automatycznie wygeneruj swoje Zamówienia zakupu. Każdy produkt może mieć przypisany domyślny magazyn.