Zarządzaj katalogiem produktów i usług oraz cenami i marżami

Zarządzaj katalogiem produktów i usług

  • Utwórz i zaktualizuj katalog produktów lub usług. Będziesz mógł ponownie wykorzystać katalogi we wszystkich innych funkcjach dostępnych w aplikacji za pomocą jednego kliknięcia (oferty, zamówienia, faktury i stany magazynowe). 

  • Wyszukuj produkty i ustawiaj filtry w raportach według kategorii. Zarządzaj statusem sprzedaży i zakupu.

  • Na kartach produktów i usług można zdefiniować wiele danych, takich jak wiele cen sprzedaży, stawka podatkowa, czas trwania usługi lub wymiar, koszt własnyzapasy, notatki. Możesz też lub dodać własne pola

  • Opisz swoje produkty lub usługi w dowolnym języku. Wszelkie dane można ponownie wykorzystać w innych modułach, oszczędzając w ten sposób dużo czasu.

  • Dołącz dowolne pliki (rysunki, zdjęcia, Informacje w PDF) do swoich produktów.

  • Klonuj (duplikuj) produkty i usługi by Utworzyć nowe, podobne pozycje za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Użyj funkcji Wariant do generowania produktów wariantowych (na przykład podobne produkty w innym kolorze lub rozmiarze)

Zarządzaj cenami sprzedaży i kupna

Wybierz jedną z zasad dotyczących ustalania cen sprzedaży produktów i usług:

  • Pojedyncza cena sprzedaży za produkt / usługę. Śledź historię zmian pojedynczych cen sprzedaży.

  • Dla każdego klienta jest osobna cena sprzedaży.

  • Wiele poziomów/segmentów cenowych na produkt / usługę (każdy klient jest w jednym, wybranym segmencie cenowym)

  • Wprowadzaj regułę procentowego, automatycznego obliczania ceny dla każdego następnego poziomu w oparciu o cenę pierwszego poziomu.

Śledź wydajność swoich produktów lub usług

Filtruj swój katalog produktów według wybranych filtrów cech.

Predefiniowane i dynamiczne raporty statystyczne umożliwiają przeglądanie wykresów i tabel pokazujących ilość produktów i usług znajdujących się w ofertach, zamówieniach i fakturach.

Marże

Jeśli korzystasz z funkcji zakupu, moduł Marże może pomóc w przejrzeniu danych finansowych i marż dla każdego produktu lub usługi. Możesz sprawdzić wysokość marż u poszczególnych sprzedawców

Produkty Wirtualne – zestawy złożone z innych produktów.

Zdefiniuj produkty wirtualne za pomocą podanej ilości produktów podrzędnych, aby w przypadku modyfikacji zapasów produktu wirtualnego zapasy produktów podrzędnych również zostały automatycznie zmodyfikowane.

Warianty produktów

Jeśli chcesz sprzedawać warianty produktu (na przykład sukienka może być różowa lub niebieska, rozmiar S lub XL itp.), Użyj edytora wariantów, aby szybko i łatwo stworzyć warianty produktu.

Zarządzanie zapasami, partiami i numerami seryjnymi

Wybierz sposób, w jaki aplikacja będzie automatycznie zarządzać Twoimi zapasami za Ciebie. Zdecyduj na poziomie produktu, czy chcesz postępować zgodnie z numerami seryjnymi lub numerami partii, używając modułu Zapasy i pozwól aplikacji obliczyć cenę średnią ważoną (WAP).