Kompletacja lub dekompletacja

Definiuj czy Twoje zlecenia dotyczą produkcji, montażu z części czy rozbiórki, demontażu na części.

Struktury produktu

  • Utwórz swoje Struktury BOM (Bill of Material – lista surowców), aby zdefiniować, w jaki sposób system ma konsumować surowe produkty lub usługi by uzyskać wytwarzane produkty (ilość do konsumpcji, przewidywany czas produkcji, Ilość wyprodukowana/zamrożona, Zmiana zapasów włączona/wyłączona, Wydajność produkcji w procentach, całkowity koszt wytworzenia…).

  • Z poziomu Struktury (BOM) sprawdzaj czy jest możliwość produkcji. Widzisz tabelę zapotrzebowanej Ilości surowców, ich aktualny Zapas fizyczny oraz Zapas wirtualny.

  • Aplikacja obliczy, w czasie rzeczywistym, wirtualny stan magazynowy z uwzględnieniem wszystkich otwartych zleceń produkcyjnych.

Zlecenia produkcyjne

  • Użyj wielokrotnie raz już zdefiniowanych struktur BOM, aby wygenerować kolejne Zlecenia produkcyjne na konkretną liczbę produktów oraz termin ukończenia.

  • Jeśli ustawiłeś, że zapasy wyprodukowanego produktu są zwiększane, a zapasy zużytego produktu są zmniejszane automatycznie, możesz zobaczyć wszystkie takie zmiany w historii Przesunięc Zapasów tego Zlecenia.

  • Widzisz na bieżąco ile produktów i kiedy było wyprodukowane, a także ile skonsumowane i z jakich serii.

Zarządzanie partiami i numerami seryjnymi

  • W razie potrzeby możesz aktywować funkcję Zarządzanie numerami partii / serii. Wytwarzanie produktów zdefiniowanych jako zarządzane przez partie będzie wymagało numeru partii.

  • Śledź produkcję według partii i otrzymuj szczegóły ruchu zapasów dla określonej partii w dowolnym momencie, począwszy od procesu produkcji do wysyłki do klienta.