W późniejszym terminie, zaistnieje możliwość zamówienia dodatkowych - płatnych - modułów do systemu.

Przykładowo mogą to być:

  • Rozszerzenie funkcji harmonogramu w projektach: np. wprowadzenie zależności między zadaniami opóźnień ich rozpoczęcia
     
  • Grafik szybkiego podglądu wolnych pracowników na dany dzień i przydzielania ich do zadań. 

  • Budżety projektów wg zadań i podział kosztów Faktur na zadania żeby rozliczać Faktury wg zadań projektu

  • Wygodne i czytelne widoki Kanban dla Projektów, Zadań, Ofert, Zamówień , Klientów, Faktur, Namiarów

  • Komunikacja z aplikacjami Google: np. Maps, Contacts, Calendar

  • Synchronizacja ze sklepami: Woocommerce i PrestaShop

  • Bramka Ksef – połączenie z Krajowym Systemem e-Faktur Ministerstwa Finansów celem pobierania faktur do systemu od kontrahentów i wysyłania wystawionych w systemie.