Twórz i wysyłaj masowe kampanie e-mailowe bez zewnętrznego narzędzia

Utwórz treść e-maili za pomocą przyjaznego edytora

 • Twórz kampanie e-mailowe za pomocą łatwego w użyciu edytora WYSIWYG lub dla zaawansowanych użytkowników edytora HTML. Możesz również dołączyć pliki do wysłanych wiadomości e-mail.

 • Spersonalizuj szablon wiadomości e-mail za pomocą zmiennych pól, które zostaną zastąpione spersonalizowanymi wartościami dla każdego odbiorcy, np.: Imię, nazwisko, nazwa firmy odbiorcy, adres e-mail odbiorcy, podpis autora wiadomości e-mail.

 • Niewidoczne znaczniki do śledzenia, czy wiadomość e-mail jest czytana czy nie. O ile odbiorca nie blokuje pokazywania obrazów zewnętrzych od nadawcy.

 • Łatwe w użyciu linki, które pozwalają odbiorcom wypisać się jednym kliknięciem z Twoich masowych kampanii e-mailowych.

 • I więcej zmiennych w zależności od innych modułów, które aktywowałeś

Wybierz odbiorców z istniejących danych

 • Wybierz odbiorców swojej kampanii e-mailowej z listy predefiniowanych celów: Możesz wybrać spośród dowolnego klienta, dostawcy, partnera, pracownika lub z zewnętrznego źródła. Selektor odbiorców umożliwia wybór adresów e-mail w zależności od wielu kryteriów dokładnego kierowania.

 • W razie potrzeby połącz różne źródła. Aplikacja automatycznie odrzuca zduplikowane wiadomości e-mail.

Przetestuj swoją kampanię jednym kliknięciem

Wyślij wiadomość e-mail na kilka testowych adresów e-mail, aby sprawdzić poprawność konfiguracji za pomocą prawdziwego klienta wiadomości e-mail.

Wyślij swoją kampanię e-mailową

 • Wyślij kampanię e-mail bezpośrednio z aplikacji. Użyj własnego lub zewnętrznego adresu mailowego (serwera SMTP).

 • Śledź statusy wysłania do każdego odbiorcy, aby wiedzieć się , który e-mail został wysłany, czy nie, kto otworzył e-mail (o ile odbiorca pozwolił na sprawdzenie) i kto zdecydował się zrezygnować z subskrypcji.

Zduplikuj kampanię, aby szybko ją ponownie uruchomić później

 • Po wysłaniu kampanii e-mailowej status jest aktualizowany, informując Cię, czy wiadomości e-mail zostały wysłane poprawnie, czy nie. Jeśli wszystkie wiadomości nie zostały wysłane, możesz spróbować wysłać je później.

 • Lub po prostu zduplikuj swoją kampanię, treść i / lub odbiorców, aby rozpocząć nową kampanię za pomocą kilku kliknięć.