Eksport

Kreator eksportu pozwala wyeksportować dowolne dane systemu do pliku CSV lub Excel.
Użyj kreatora, aby wyeksportować dowolne dane w kilku krokach:
  • Wybierz dane do wyeksportowania spośród listy predefiniowanych, gotowych profili eksportu.
  • Zdefiniuj pole, które chcesz wyeksportować.
  • Zdefiniuj filtry i pozycję pól.
  • Zapisz swój profil eksportu, aby w dowolnym momencie móc ponownie wykonać eksport za pomocą kilku kliknięć.
  • Zbuduj, pobierz wyeksportowany plik i otwórz go zewnętrrznej aplikacji.

Zapisz profile eksportu , aby móc później ponownie wykonać ten sam eksport, jednym kliknięciem.

Import

  • Kreator importu pozwala zaimportować wiele danych z zewnętrznej aplikacji z pliku CSV lub Excel. Dokonaj importu w trybie wstawiania nowych danych lub ich aktualizacji .

  • Importuj z pliku CSV lub Excel . Możesz uzyskać szablonypredefiniowane puste pliki źródłowe, by na ich podstawie zbudować pliki źródłowe.

  • Wykonaj mapowanie między polami w pliku źródłowym a polami importu, aby można importować pliki w dowolnym formacie lub ponownie użyć wcześniej zapisanych profili importu, aby zaoszczędzić czas, jeśli trzeba często wykonywać ten sam import / aktualizację.

  • Uruchom symulator, aby poznać wynik importu bez zmiany danych . Po udanej symulacji możesz uruchomić prawdziwy import.