Aplikacja zewnętrzna może komunikować się z systemem za pomocą interfejsów API.

Dowolna aplikacja zewnętrzna może odczytać większość danych lub dodać je do systemu.

Znając indeksy może zaktualizować lub usunąć znane jej już dane z systemu za pomocą interfejsów API.

Np. sklep internetowy może dodawać zamówienia do systemu i zmniejszać ilość zamówionego towaru.

Komunikacja jest możliwa po uprzednim bezpiecznym i szyfrowanym zalogowaniu się aplikacji zewnętrznej, podobnie jak przez zwykłego użytkownika.