Zapytaj swoich pracowników lub kontrahentów o wybór lub opinię na dowolny temat, przeprowadzając ankietę / głosowanie.

 • Możesz tworzyć ankiety, aby określić najlepszy termin spotkania, oddać głos w wyborach lub na dowolny inny temat.

 • Można włączyć kilka opcji, takich jak odbieranie powiadomień e-mail w przypadku każdego głosowania, pisanie komentarzy i ustawianie widoczności głosów jako publicznych lub prywatnych.

Utwórz głosowanie lub ankietę i dodaj pytania, które chcesz zadać

Wybierz najlepszy typ ankiety, który odpowiada Twoim potrzebom:

 • ankieta wyboru dat i godzin
 • głosowanie – ankieta standardowa, aby wybrać z listy TAK / NIE lub ZA / PRZECIW.

Zdefiniuj tytuł, datę zakończenia i opis, który będzie wyświetlany na publicznej lub prywatnej stronie ankiety. Utwórz tyle pytań / odpowiedzi, ile potrzebujesz.

Dla każdej ankiety wybierz jedną z kilku opcji, takich jak:
 • Otrzymuj e-mail po każdym głosie.
 • Pozwól wyborcom dodawać komentarze w ankiecie.
 • Pozwól wyborcom zobaczyć (lub nie) głosy innych osób.

Moduł poda link URL do ankiety , aby umożliwić głosowanie za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej …

Poproś swoich pracowników, współpracowników lub partnerów o głosowanie

 • Wyślij utworzony link do ankiety e-mailem, aby ludzie mogli głosować i publikować komentarze. Wykonaj to wszystko za pomocą kilku kliknięć.

 • Możesz również skorzystać z modułu masowego wysyłania e-maili, aby poinformować swoje kontakty o dostępności Twojej ankiety!

Przeczytaj i pobierz wyniki ankiety

 • Na koniec możesz Czytać i analizować wyniki swoich ankiet i głosowań.

 • Pobierz wszystkie swoje ankiety, zamknięte lub otwarte. Znajdź podsumowanie głosów, szczegółowe informacje o każdym wyborcy i przeczytaj komentarze. W dowolnym momencie zamknij lub ponownie otwórz ankietę.