Poniższe funkcje są dostępne w osobnej aplikacji, którą na życzenie możemy synchronizowac z naszym głównym systemem.

Utwórz nowe zlecenie

  • Wpisz nazwę, numer i datę rozpoczęcia zlecenia. Wybierz inżyniera i kierownika. Wpisuj nazwy i terminy kolejnych umów, dodawaj na bieżąco załączniki dokumentów. Dzięki temu będziesz miał pod ręką najważniejsze dane o każdym zleceniu.

Obserwuj na bieżąco ważne wskaźniki swojego aktualnego portfela zleceń:

  • Porównanie kosztów planowanych ze realizowanymi

  • Różnice między wartościami zakupów planowanych i nieplanowanych

  • Udział robocizny, materiałów, podwykonawców w kosztach

  • Wartość rezerwy budżetu jaka pozostała do zakupu

  • Sprzedaż, zysk i marża

    Są to jedynie ogólne wskaźniki zleceń, nie biorące pod uwagę etapów.
    Bardziej szczegółowe dane są dostępne w zakładkach Harmonogramy i Budżety.