Poniższe funkcje są dostępne w osobnej aplikacji, którą na życzenie możemy synchronizowac z naszym głównym systemem.

Zapytania ofertowe do dostawców (w trakcie opracowywania )

  • Jesteśmy w trakcie opracowywania nowego dokumentu: Zapytania ofertowe do dostawców.