Poniższe funkcje są dostępne w osobnej aplikacji, którą na życzenie możemy synchronizowac z naszym głównym systemem.

Decyduj, które Zamówenia będą widoczne na Raporcie Budżetów

  • Tworząc Zamówienie do dostawcy możesz wybierać, czy znajdujące się na nim zasoby będą od razu widoczne w Raporcie Budżetów.

  • Dokumenty mogą być najpierw niewidoczne, póki np. nie są jeszcze potwierdzone przez dostawcę. Wtedy jest jeszcze możliwość anulowania kosztów.

  • Gdy Zamówienia są już w trakcie realizacji, nie można ich już (łatwo) cofnąć. To znaczy, że pozycje na nich są już kosztami budowy. Zatem można oznaczyć je, by były widoczne w Raporcie Budżetów jako koszty.