Poniższe funkcje są dostępne w osobnej aplikacji, którą na życzenie możemy synchronizowac z naszym głównym systemem.

Stwórz Harmonogram etapów zlecenia

 • Stwórz nowy Harmonogram, pobierz z szablonu lub zaimportuj np. z Excela

 • Wpisz nazwy etapów wraz z opisami i dołącz pracownika odpowiedzialnego za etap.

 • Ustal datę rozpoczęcia etapu i czas jego trwania

 • Wybierz (opcjonalnie) od którego innego etapu będzie zależny oraz rodzaj zależności, np. Początek-Początek lub Koniec-Początek

 • Możesz też ustalić opóźnienie rozpoczęcia etapu, czyli np. zaczyna się kilka dni po lub przed zakończeniem wcześniejszego

 • Gdy wpiszesz bazowe rozpoczęcie etapu, na raporcie zobaczysz późniejsze opóźnienia każdego etapu

Reaguj na zbliżające się terminy rozpoczęcia / zakończenia etapów oraz spóźnienia

 • Śledź zbliżające się oraz spóźnione terminySprawdzaj, czy odpowiedzialny za etapy jest przygotowany do rozpoczęcia lub panuje nad opóźnieniem. 

 • Zbliżające się terminy dają czas na dokładne zaplanowanie wszystkich czynności związanych z danym etapem budowy. Organizuj dostawy materiałów, sprzętu i pracy ludzkiej w sposób optymalny, zapobiegając ewentualnym opóźnieniom.

 • Rezerwuj pracowników i sprzęt korzystając z wygodnego, graficznego Planera zasobów, przeciągając myszką zasoby po grafiku wolnych dni.

 • Przestrzegaj terminów by skuteczne zarządzać kosztami. Opóźnienia prowadzą do dodatkowych wydatków. Reagowanie na zbliżające się terminy pozwala uniknąć takich dodatkowych kosztów.

 • Dbaj o zadowolenie klienta. Terminowe wykonanie etapów budowy jest ważnym czynnikiem z punktu widzenia zadowolenia klienta.

 • Obserwuj na bieżąco graficzne wykresy Gantta postępów oraz opóźnienia etapów, by łatwiej dostrzegać zagrożenia.