Poniższe funkcje są dostępne w osobnej aplikacji, którą na życzenie możemy synchronizowac z naszym głównym systemem.

Dodawaj dokumenty kosztowe zleceń i firmy

  • Jednym kliknięciem zamień Zamówienie do dostawcy na Fakturę zakupu. Pozycje faktury będą widoczne w Raporcie Budżetu jako pozycje kosztowe.

  • Jeśli pozycje Faktury dla danego etapu zlecenia nie istnieją w Budżecie będą oznaczone jako koszty nieplanowane, których nie było w Budżecie i mają w Raporcie Budżetu czerwony kolor czcionki.

  • Codziennie dodawaj do Karty pracy czas pracy pracowników i sprzętu na budowie. Możesz przypisać czas pracy do kilku etapów czy zleceń. Koszty pracy pojawią się w Raporcie Budżetów.

Dodawaj dokumenty Wydatków i Wpływów do prognozy finansowej zleceń i firmy

  • Wpisuj również dokumenty, które nie sa kosztami (lub przychodami), ale tylko wydatkami (lub wpływami). Dzięki ich ewidencji możesz śledzić Raport Płynności Finansowej firmy czy zlecenia.

  • Gdy Raport Płynności Finansowej pokazuje zbyt niskie wartości możesz wyniki rozmów z kontrahentami o przesunięciu płatności edytować w tych dokumentach.

  • Odroczony na przyszłość termin płatności zapisujesz jako tzw. płatność Planowaną. Po dokonaniu każdej transzy wpłaty  w dokumdncie wpisujesz również płatności częściowe