Poniższe funkcje są dostępne w osobnej aplikacji, którą na życzenie możemy synchronizowac z naszym głównym systemem.

Stwórz Budżet kosztów zlecenia

 • Stwórz nowy Budżet , pobierz z szablonu lub zaimportuj np. z Excela

 • Do wybranych (wcześniej dodanych w Harmonogramieetapów dodaj zasoby, które będą wiązać się z kosztami w trakcie realizacji.

 • Ustal ilość  i cenę każdego zasobu, by obliczyć jego planowaną wartość.

 • Każdy zasób będzie pokazywany w Raporcie Budżetów, w odpowiednim kolorze, zależnie od tego czy i jak bardzo jego realizacja przekroczy planowaną wartość, ilość lub cenę.

Reaguj na NIEODPOWIEDNIE kolory liczb na Raporcie Budżetów

 • Śledź kolory ilości, cen i wartości każdego zasobu na Raporcie Budżetów.

 • Zimne kolory tła (szare,zielone,niebieskie) oznaczają, że koszt etapu jest niższy niż zakładany w budżecie. Sprawdź czy niższy koszt nie wynika z opóźnienia etapu i też opóźnionych przez to zakupów. Dobrze prowadzony etap powinien w połowie jego procentowej realizacji mieć połowę kosztów. Gdy procentowo koszty są wyższe niż procent realizacji, to mimo braku przekroczenia kosztów etapu, mogą być na koniec etapu wyższe niż zakładano.

 • Jeśli kolory tła są ciepłe (zółty, pomarańcz, czerwień) to ilości, ceny czy wartości kosztów zasobów w etapie już są powyżej planowanych w Budżecie.

 • Osobnym czerwonym kolorem czcionki sa oznaczone koszty nieplanowane, których nie było w Budżecie.

 • Obserwuj na bieżąco graficzne wykresy kondycji finansowej zlecenia i porównania różnic kosztów planowanych do realizowanych etapów, by łatwiej dostrzegać zagrożenia.

Przeglądaj raporty cen, ilości oraz wartości zakupów w porównaniu do planów na Budżecie

 • Historyczne ceny zakupu – Podgląd najniższych, najwyższych i ostatnich cen zakupu dla każdego materiału czy usługi, z podziałem na różne zlecenia i dostawców.

 • Wykres bilansu pozycji z dokumentów kosztowych z porównaniem do Budżetu

 • Wykres kosztów asortymentu pozycji z dokumentów kosztowych z porównaniem do Budżetu

 • Wykres kosztów etapów pozycji z dokumentów kosztowych z porównaniem do Budżetu