Kontroluj potrzebne Ci do pracy konta: oszczędnościowe, bieżące / karty kredytowej lub gotówkowe.

 • Obserwuj i reaguj na zbyt niską wartość bieżącego salda wszystkich wpływów i wydatków na poszczególnych kontach bankowych i kasowych.

 • Śledź Wykresy wysokości sald dla wybranego lub wszystkich kont w wybranych miesiącach czy latach. Oglądaj saldo konta od początku. Połącz na wykresie salda wszystkich kont.

Zaplanowane transakcje

 • Sprawdzaj w tabeli „Zaplanowane transakcje” (dostępnej w Karcie wybranego konta) jakie będzie przyszłe saldo wpływów i wydatków po uwzględnieniu wpłat aktualnie brakujących kwot w Fakturach oraz daninach ZUS i podatkach.

 • Przeglądaj Raporty i wykresy salda (Roczne/miesięczne) dotyczące każdego konta

Kasa gotówkowa

 • Rejestruj przepływ w firmowej kasie gotówkowej. Śledź cel i osoby, których dotyczą wydania i przyjęcia gotówki w kasie.

Miesiąc sprawozdawczy

 • Obserwuj Raporty Rozchodów i Przychodów w kolejnych miesiącach i latach w tabeli „Miesiąc sprawozdawczy”.

 • Użyj przelewu wewnętrznego by przelać z jednego konta własnego na inne.

 • Twórz kategorie transakcji, by później wyszukiwać i śledzić wielkość transakcji w kategoriach.

Generuj wyciągi z konta i przeprowadzaj uzgadnianie kont

 • Przeprowadź uzgadnianie, aby wykryć brakujące wpisy lub błędy wprowadzania danych w zapisach płatności.

 • Sprawdzaj poprawność wpisów transakcji porównując je z wyciągami bankowymi, a następnie dokonuj ich uzgodnień bankowych.

 • Dokonaj uzgodnienia konta bankowego z tego samego menu, w którym znajdują się wpisy bankowe. Użyj filtrów, aby oznaczyć kilka elementów naraz jako uzgodnione.

 • Otrzymuj alerty, gdy liczba nieuzgodnionych rekordów stanie się zbyt wysoka.

 • Przechowuj historię wyciągów z konta i przeglądaj je by kontrolować uzgadnianie kont, bez konieczności opuszczania aplikacji.

Raporty księgowości uproszczonej

 • Wykorzystaj swoje wprowadzone dane finansowe do automatycznego generowania raportów obrotów według dwóch opcji.

 • Opcja: Przychody – Wydatki: W tym kontekście obrót liczony jest od płatności (data płatności). W raporcie są brane pod uwagę płatności przychodzące / wychodzące na rachunkach za pośrednictwem faktur.

 • Opcja: Należności – zobowiązania: W tym kontekście obrót jest obliczany na podstawie faktur (data zatwierdzenia faktury). Kiedy te faktury są wymagalne, niezależnie od tego, czy zostały opłacone, czy nie, są one wymienione w raporcie obrotu.

 • Ten system nie służy do prowadzenia księgowości firmy.