Odkryj jak nasze rozwiązania pomogą Ci w prowadzeniu Biura Projektowego:

 • Sprawnie szukaj klientów. Twórz masowe kampanie e-mailowe do potencjalnych zleceniodawców. Wysyłaj setki spersonifikowanych maili jednym kliknięciem i śledź wyniki.

 • Korzystaj z narzędzia CRM – Prowadź notatki o potencjalnych kontrahentach i okazjach współpracy. Profesjonalnie zarządzaj relacjami z klientami.

 • Utrzymuj porządek w danych i szybki dostęp do informacji. Prowadź osobne projekty zleceń dla każdego klienta. Zaczynaj każdy dzień od przeglądania kokpitu najważniejszych informacji ze wszystkich aktywnych projektów.

 • Co to jest Projekt?
  Projekt to elektroniczna teczka zawierająca wszystkie informacje związane z przedsięwzięciem, np. Zleceniem od klienta. Są to: kontakty firm i osób z nimi związanych, maile przychodzące i wychodzące, notatki z maili, spotkań i rozmów telefonicznych. Dokumenty ofert, umów, zamówień, protokołów, faktur itp., wydarzenia, przypomnienia, załączone pliki, przydzielone zadania, zgłoszenia problemów, interwencje i rozliczenie spędzonego czasu.

 • Szybko twórz, wysyłaj mailem i konwertuj dokumenty: Zapytania ofertowe, Oferty, Zamówienia, Wysyłki, Faktury. Dotyczące zarówno dostawców jak i klientów. Kontroluj zgodność dostaw z zamówieniami.

 • Zawieraj Kontrakty z klientami, dostawcami i brygadami. Pilnuj terminów rozpoczęcia i zakończenia kontraktowanych usług.

 • Aktywuj „Portal kontrahenta” z wybranymi przez Ciebie funkcjami i odpowiednimi uprawnieniami. Udostępniaj klientom, dostawcom i brygadom dotyczących ich dokumentów: Kontrakty, Oferty, Zamówienia, Faktury, Usterki, Interwencje itp. Kontrahenci widzą w „Portalu” kokpit zawsze aktualnych i najważniejszych informacji związanych z ich zleceniem.

 • Twórz Harmonogramy Zleceń lub wybieraj gotowe z szablonów. Kontroluj i łatwo zmieniaj terminy oraz postęp realizacji nawet setek zależnych od siebie etapów. Przeglądaj wykresy Gantta etapów wraz ze wskaźnikiem postępów i opóźnień.

 • Twórz lub wybieraj z szablonów Budżety Zleceń, podzielone na etapy według Harmonogramów. Kontroluj zgodność zużytych ilości oraz wartości kosztów poszczególnych pozycji z ich planowanymi wartościami w Budżetach oraz ich etapach.

 • Sprawdzaj w Kartach Pracy ile godzin spędzili pracownicy każdego dnia na wybranych etapach zleceń. Przeglądaj podsumowania miesięczne wykonanej pracy na etapach/zleceniach dla każdego pracownika.

 • Codziennie zarządzaj przydziałem pracowników, sprzętu i brygad do zadań w biurze czy terenie, po prostu przesuwając ich myszką po grafiku. Następnie jednym kliknięciem wysyłaj wszystkim informacje, co i gdzie mają robić.

 • Zarządzaj wydarzeniami pracowników w Kalendarzu, wzbogaconym o łącza do klientów, projektów, zgłoszeń, usterek, faktur, itp.

 • Prowadź kontrolę zapasów magazynowych materiałów i wydawania sprzętu.

 • Kontroluj postęp odbioru prac na kolejnych etapach. Sprawdzaj którzy kontrahenci mają zaległe protokoły. Śledź terminy wpłaty transz.

 • Korzystaj z Systemu Obsługi Zgłoszeń od Twoich pracowników i kontrahentów. Wybrane osoby mogą zgłaszać różne uwagi dotyczące np. usterek oraz dołączać do nich zdjęcia i dokumentację.

 • W odpowiedzi na Zgłoszenie twórz automatycznie Interwencję, by np. udokumentować naprawienie usterki. Dołączaj do niej zdjęcia naprawy, czas poświęcony na serwis oraz informację o sposobie rozwiązania problemu. Następnie zamieniaj ją automatycznie na Fakturę lub Ofertę.

 • Twórz i wysyłaj zamówienia na podstawie ofert. Kontroluj i akceptuj realizację dostaw częściowych i całkowitych.

 • Rozliczaj osoby odpowiedzialne za faktury kosztowe. Kierownicy wysyłający zamówienia sprawdzają i akceptują „swoje” faktury.

 • Wystawiając lub przyjmując Faktury obserwuj na bieżąco marżę etapów zlecenia oraz płynność finansową zlecenia i firmy. Dziel płatności i odraczaj je, by nie stracić obserwowanej z wyprzedzeniem płynności finansowej.

 • Zapytaj swoich pracowników lub partnerów o wybór lub opinię na dowolny temat, przeprowadzając Sondaż / Ankietę. Zapewnij swoim kontaktom dostęp online do Twoich ankiet.

 • Rejestruj elektronicznie przychodzące i wychodzące dokumenty oraz rysunki i inne pliki, skanując ich wersje papierowe jako załączniki. Dzięki temu masz je zawsze i wszędzie pod ręką.