Odkryj jak nasze rozwiązania pomogą Ci w nadzorowaniu dużego projektu jako Inwestor:

 • Sprawnie szukaj zleceniobiorców. Twórz masowe kampanie e-mailowe do potencjalnych wykonawców. Wysyłaj setki spersonifikowanych maili jednym kliknięciem i śledź wyniki.

 • Korzystaj z narzędzia CRM – Prowadź notatki o potencjalnych wykonawcach i okazjach współpracy. Profesjonalnie zarządzaj relacjami i koordynacją z nimi.
 • Utrzymuj porządek w danych i szybki dostęp do informacji. Zaprowadź projekt nadzorujący zleconą wykonawcy inwestycję. Zaczynaj każdy dzień od przeglądania kokpitu najważniejszych informacji ze wszystkich aktywnych projektów.

 • Co to jest Projekt?
  Projekt to elektroniczna teczka zawierająca wszystkie informacje związane z przedsięwzięciem, np. Zleceniem dla wykonawcy. Są to: kontakty firm i osób z nimi związanych, notatki z maili, spotkań i rozmów telefonicznych. Dokumenty ofert, umów, zamówień, protokołów, faktur itp., wydarzenia, przypomnienia, załączone pliki, przydzielone zadania, zgłoszenia problemów, interwencje i rozliczenie spędzonego czasu.

 • Szybko twórz, wysyłaj mailem i konwertuj dokumenty: Zapytania ofertowe na Zamówienia, a te na Faktury.

 • Zawieraj Kontrakty z wykonawcami. Pilnuj terminów rozpoczęcia i zakończenia kontraktowanych usług.

 • Aktywuj „Portal kontrahenta” z odpowiednimi uprawnieniami dla wykonawcy. Udostępniaj wykonawcom podgląd wybranych przez Ciebie dokumentów: Kontrakty, Oferty, Zamówienia, Faktury, Usterki, Interwencje itp. Kontrahenci widzą w „Portalu” zawsze aktualne i informacje związane z Twoją inwestycją, a ich Zleceniem.

 • Uaktualniaj Harmonogramy etapów zlecenia. Kontroluj i  zmieniaj terminy oraz postęp realizacji nawet setek etapów. Przeglądaj graficzną reprezentację aktualnych terminów – jako wykresy Gantta etapów wraz ze wskaźnikiem postępów i opóźnień. 

 • Śledź na bieżąco zysk Zlecenia w podziale na kilkunaście rodzajów wpływów i wydatków. W razie wątpliwości sprawdzaj, które dokumenty i pozycje na nich spowodowały odchylenia. Przekazuj informacje o tym Twemu wykonawcy wskazując na konkretne dokumenty w systemie.

 • Zapisuj w systemie Budżety Zleceń i poszczególnych zadań. Razem z wykonawcami kontroluj odchylenia wydatków kolejnych etapów od ich planowanych wartości w Budżetach.

 • Kontroluj postęp odbioru prac na kolejnych etapach. Sprawdzaj czy są zaległe protokoły. Śledź terminy wpłaty i zwrotu kaucji.

 • Korzystaj z Systemu Obsługi Zgłoszeń od Twoich pracowników i wykonawcy. Wybrane osoby mogą zgłaszać różne uwagi, np. usterki oraz dołączać do nich zdjęcia i dokumentację.

 • W odpowiedzi na Zgłoszenie sprawdzaj czy wykonawca udokomentował dokonanie Interwencji. Dołączaj do niej zdjęcia naprawy, poświęcone koszty, automatycznie skojarz z nią wygenerowaną fakturę oraz informację o sposobie rozwiązaniu problemu.

 • Zapytaj swoich pracowników lub kontrahentów o wybór lub opinię na dowolny temat, przeprowadzając Sondaż / Ankietę. Zapewnij swoim kontaktom dostęp online do Twoich ankiet.

 • Rejestruj elektronicznie przychodzące i wychodzące dokumenty oraz rysunki i inne pliki, skanując ich wersje papierowe jako załączniki. Dzięki temu masz je zawsze i wszędzie pod ręką.