BudownictwoHotelarstwoSzkolnictwoStrony InternetoweO nasKontakt
 


     Oferta

     Porównaj z innymi

     Wygląd programu

     Pobierz program

     Cennik

     Najczęściej zadawane
     pytania

     Zamówienie

Ocena opisowa : Najczęściej zadawane pytania

 • Drukowanie na jednym komputerze świadectw różnych nauczycieli
  Przed wydrukiem świadectw kolejnego nauczyciela należy dokonać jego rejestracji w programie. Kliknąć w guzik "Rejestracja programu", następnie wpisać: imię, nazwisko i kod aktywacyjny.

 • Program nie drukuje kresek w miejscach nazwy szkoły lub patrona  jak to poprawić ?
  Należy wpisać w te miejsca słowo:  kreska

 • Co zrobić aby program wydrukował nowe świadectwa ze starymi arkuszami ?
  Należy najpierw wydrukować świadectwa. Później zaznaczyć opcję "Stare świadectwa bez PESEL". Dopiero wtedy wydrukować stare arkusze ocen.

 • Program drukuje przesunięte całe świadectwo lub jego fragment, jak to poprawić ?
  Należy kliknąć w guzik "Kalibracja" - Szczegółowy opis kalibracji w samouczku.

 • Jak wpisać nowy numer licencji ?
  Należy kliknąć w guzik "Rejestracja programu" i wpisać imię i nazwisko oraz nowy numer licencji.

 • Pojawia się komunikat: "Błędny numer licencji" lub "Należy użyć nowszej wersji programu dla tej licencji".
  Sprawdzić czy wpisano poprawnie numer licencji. Numer licencji jest widoczny jest w okienku "O programie". Najnowsza wersja 4 programu wymaga nowego, innego  numeru licencji, niż wersja 3. 

 • Czy i jak można otrzymać nowszą wersję programu posiadając już starszą ?
  Można pobierać nieodpłatnie nowsze wersje komercyjne programu jeśli mają ten sam numer (wersji) przed kropką. np. kupując wersję 4.0.0.0 można pobierać wersję 4.1.0.3, ale nie można już pobrać wersji 5.0.0.0 Nowe, nieodpłatne wersje programu można pobrać z naszej strony internetowej.
   
 • Czy można używać jednego programu na kilku komputerach w szkole i w domu ?
  Nauczyciele mogą używać program na dowolnym komputerze zarówno w domu jak i w szkole. Warunkiem jest by program był używany tylko przez tego nauczyciela, dla którego był zakupiony.

 • Jeśli kupię program, a pod koniec maja MEN wprowadzi zmiany w wyglądzie świadectw mogę uzyskać nowsza wersję programu uwzględniająca zmiany ?
  W przypadku zmian wyglądu świadectwa wprowadzonych w tym samym roku szkolnym, w którym program był zakupiony będą mogli Państwo pobrać bezpłatnie z internetu nową wersję programu.

 • Czy można przenosić dane osobowe i oceny uczniów miedzy komputerami ?
  Można przenosić dane osobowe i oceny uczniów miedzy komputerami. Należy zapisać plik ocen np. na pendrive na jednym komputerze i odczytać plik na innym komputerze lub przesłać plik ocen e-mailem.

 • Co zrobić gdy orzeł na wydruku jest za mały lub za duży lub przesunięty ?
  W niektórych starszych drukarkach występują kłopoty z orzełkiem.
  Należy w oknie podglądu wydruku po kliknięciu w guzik „drukuj” , kliknąć w guzik „preferencje” i w oknie preferencji drukarki zmienić jakość wydruku:
  • dla za małego orzełka na jakość słabszą np. normalną
  • dla za dużego orzełka na jakość najlepszą

 • Gdy w programie są niewidoczne niektóre teksty a na świadectwie jest bardzo duży margines z prawej strony.
  Należy w ustawieniach zaawansowanych właściwości ekranu zmienić rozdzielczość z 120 DPI na Rozmiar normalny o wartości 96 DPI.

 • Czy drukowanie kompletnych świadectw dla klas I-III jest dozwolone ?
  Program drukuje kompletne świadectwa ( tak jak inne programy tego typu dostępne w Polsce ) na kartkach z kolorowym wzorem - giloszem. Można je bez problemu zamawiać w centralach zaopatrzenia szkół (CEZAS) razem z innymi drukami szkolnymi.

  Zasady wydawania świadectw szkolnych reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 1993 roku (z późniejszymi zmianami). Od roku szkolnego 1997/98 cytowane rozporządzenie (ust. 1a, p. 8) umożliwia użycie komputera do wypełniania świadectw szkolnych oraz ich duplikatów. W ust. 2 p. 2 to samo rozporządzenie ministra stanowi, że świadectwa wydaje się na drukach według wzorów określonych w załącznikach 2 i 4 do rozporządzenia.

  Jak widać przepisy nakazują użyć formularzy drukowanych według określonego wzoru, jednak nie precyzują źródła pozyskania tych druków jak też sposobu ich wykonania. Świadectwa sporządzane w moim programie oczywiście odpowiadają wzorom określonym przez ministra.

  Sprawę komputerowego drukowania arkusza ocen rozwiązuje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. (Dz.U. Nr 23 poz. 225). Paragraf 12. pkt 3. brzmi :

  "W klasach I-III szkoły podstawowej opisowe oceny końcoworoczne i oceny zachowania sporządzone komputerowo i podpisane przez wychowawcę klasy można załączyć do arkusza ocen ucznia, co jest równoznaczne z wpisem w arkuszu ocen."

  Istnieje też możliwość drukowania na standartowych świadectwach, co jednak wiąże się z odpowiednim pozycjonowaniem w programie każdego napisu w celu dopasowania go do linii kropkowych nad którymi mają się one znajdować.

 

.