BudownictwoHotelarstwoSzkolnictwoStrony InternetoweO nasKontakt
 


     Oferta

     Porównaj z innymi

     Wygląd programu

     Pobierz program

     Cennik

     Najczęściej zadawane
     pytania

     Zamówienie

Ocena opisowa :  Porównanie możliwości

 Porównanie możliwości naszego programu z innymi, wiodącymi programami tego typu na polskim rynku. .

Cechy programu Nasz program Program konkurencyjny Program konkurencyjny
Do pracy z programem są wymagane dodatkowe (płatne) programy. nie tak nie
Drukowanie świadectwa w domu tak nie tak
Drukowanie listu do ucznia (w 2. osobie) tak możliwe (wymaga dodatkowych zabiegów) nie
Drukowanie arkusza ocen tak tak tak
Drukowanie raportu okresowego tak tak tak
Drukowanie graficznego wykresu postępu ucznia w ciągu roku szkolnego tak wykres tylko jednej oceny (brak bezpośredniego porównania kolejnych ocen) nie
Wskaźnik ilości miejsca zajętego przez ocenę na wydruku w czasie jej edycji (pozwala rozplanować kolejne przedmioty) tak nie nie
Układanie zdań oceny z pojedynczych fraz, najlepiej dopasowanych do profilu ucznia tak nie nie
Możliwość zapisywania ocen do pliku. tak tak tak
Zabezpieczenie przed nieautoryzowanym kopiowaniem tak tak tak

.