BudownictwoHotelarstwoSzkolnictwoStrony InternetoweO nasKontakt
 


     Oferta

     Rozwiązania

     Funkcje

     Prezentacja

     Wygląd

     Demo

     Cennik

     Referencje

Program budowlany - Estimus : Wygląd programu

Poniżej przedstawiamy kilka filmów, które przedstawiają historię realizacji fragmentu zlecenia w programie Estimus.
 

Program jest dostępny w dwóch wersjach: STANDARD dla małych firm oraz ENTERPRISE dla większych, z rozbudowaną kontrolą dostaw.

 

Na filmach jest pokazana tylko wersja STANDARD.


Zalecamy oglądanie filmów w podanej kolejności.
Wszystkie filmy zawierają fikcyjne dane liczbowe.

1. Edycja harmonogramów 

- Opis możliwości ustawiania następstwa i rodzajów zależności między etapami harmonogramu
- Przykład przypomnienia o wykonaniu ważnego zamówienia na miesiąc przed rozpoczęciem etapu.
- Zmiana terminu i zaawansowania prac etapu
- Automatyczne przesunięcia terminów etapów po nim następujących.
- Wykres opóźnienia realizacji etapów
- Wykres zaawansowania etapów

2. Dodawanie Faktury zakupu

- Wyszukiwanie materiału w raporcie kosztów
- Szybkie przechodzenie z raportu kosztów do Faktury zakupu dla zaznaczonej pozycji kosztowej
- Załączniki - skan papierowej faktury
- Sprawdzanie terminowości zapłaty faktur i sumarycznej wartości zaległości wobec dostawcy
- Tworzenie nowej Faktury dla pozycji istniejącej w Budżecie budowy
- Tworzenie nowej Faktury dla pozycji nieistniejącej w Budżecie budowy (zakup nieplanowany)
- Tworzenie "Listy zakupów" - dokumentów (kosztowych) poprzedzających pojawienie się faktury

3. Ewidencja pracy robotników i sprzętu

- Zmiany przydziału pracowników do zleceń w Planerze - Prostym w edycji grafiku rezerwacji pracowników, sprzętu i podwykonawców na budowy
- Wypełnianie Karty pracy - dodawanie godzin pracownikom obecnym już na zleceniu
- Dodawanie godzin dla nowego pracownika na zleceniu

4. Raporty kosztów budowy i porównania z budżetem

- Porównanie kosztów planowanych całego zlecenia ze zrealizowanymi i nieplanowanymi
- Kontrola kosztów poszczególnych etapów zlecenia
- Kontrola kosztów zlecenia i etapów wg asortymentu - Robocizna, Materiały, Sprzęt, Podwykonawcy
- Filtry przekroczenia procentowego: ilości, cen i wartości pozycji planowanych w Budżecie
- Sprawdzanie uwag i rozbicia zakupów pozycji budżetowych na osobne faktury.
- Otwieranie Faktur dla wybranych pozycji bezpośrednio z raportu kosztów
- Filtry i podsumowania kosztów robocizny i pracy sprzętu w raporcie Kart Pracy.
- Kontrola opóźnień terminów i wartości do zapłaty na Fakturach
- Raport sumarycznej wartości zobowiązań dla wybranego okresu do prognozy płynności finansowej.