BudownictwoHotelarstwoSzkolnictwoStrony InternetoweO nasKontakt
 


     Oferta

     Rozwiązania

     Funkcje

     Prezentacja

     Wygląd

     Demo

     Cennik

     Referencje

Program budowlany - Estimus : Funkcje

Funkcje programu

Estimus posiada tylko najważniejsze i najpotrzebniejsze funkcje. Jak wykazują badania użytkowników dużych systemów ERP, pracownicy używają jedynie 30% funkcji programów

Lista najważniejszych funkcji w Estimusie

Kontrola płynności finansowej (Cashflow) na poszczególnych zleceniach oraz w całej firmie - Można codziennie na bieżąco sprawdzać ile jeszcze zostało do zapłacenia np. w tym tygodniu lub miesiącu. Możliwość dzielenia spłat na raty oraz odraczania płatności wraz z pełną kontrolą terminów i kwot.

Inteligentne pozycje zawartości dokumentów - Brak potrzeby ciągłego wprowadzania nazw materiałów. Program szybko podpowiada, co powinno się znaleźć na fakturze, na podstawie wcześniejszych dokumentów.

Możliwość skorzystania z funkcji  automatycznego czytania dokumentów (OCR) oraz usługi wprowadzania dokumentów przez naszych pracowników.

Budżet vs realizacja - Raporty i wykresy porównujące ilości, ceny oraz wartości pozycji w budżecie budowy z pozycjami na Listach Zakupów, Fakturach czy Kartach Pracy. Porównywanie wg  asortymentu, RMS i dla każdego etapu osobno

Rozliczenia robót w toku - Raporty postępu każdego etapu budowy. Zaawansowanie ilościowe i wartościowe etapów dla RMS. Przewidywana wartość etapów budowy w oparciu o nieudokumentowane jeszcze zakupy (nieotrzymane Faktury), a sporządzone już Listy Zakupów.

Historyczne ceny zakupu - Podgląd w raporcie budów cen zakupu dla każdego materiału czy usługi.

Harmonogram - Ciągła kontrola terminów zamówień i wykonania kolejnych etapów budowy. Zależności między etapami i automatyczne przesuwanie terminów następujących po sobie etapów. Wykresy opóźnień terminów realizacji zadań oraz ich postępu w stosunku do  terminów zakładanych (bazowych).

Analizy budów - Raporty kosztów budów, z podziałem na Faktury, Listy zakupów, Karty Pracy, wg RMS, asortymentu, etapów.

Ewidencja i Raport pracy robotników i sprzętu - Wpisywanie i kontrola ilości godzin, nieobecności i stawek robocizny wg etapów budów.

Graficzna rezerwacja pracowników i bazy sprzętowej na różne budowy - Specjalny graficzny, interaktywny system rezerwacji przydziału zasobów do kolejnych budów. Proste przeciąganie zasobów między budowami.

Obieg faktur na budowach - Narzędzia dokładnego śledzenia skąd się wzięły wszystkie koszty na fakturze, kto zamówił, na podstawie której pozycji w budżecie oraz jaka była zakładana ilość i wartość. Załączanie zeskanowanych faktur do programu by każdy mógł je przeglądać niezależnie od miejsca

Obieg dokumentów i zarządzanie dokumentacją - Program może działać na wielu stanowiskach przez Internet. Dzięki temu wszyscy uprawnieni do wybranych operacji pracownicy mają zawsze informację pod ręką. Mogą szybciej i skuteczniej wypełniać swoje obowiązki.

Kontrola i prognozowanie wartości i terminów zobowiązań Raport szacujący z wyprzedzeniem zobowiązania firmy na podstawie Faktur oraz spodziewanych wydatków w Listach Zakupów. Zabezpiecza przed utratą płynności finansowej.

Kontrola uprawnień -   Osobne uprawnienia  dostępu do programu dla każdego pracownika.

Zarządzanie wydawaniem i zwrotami sprzętu i opakowań -  Program przechowuje informacje: kto, komu, kiedy i co powinien zwrócić do magazynu lub dostawcom.

Zintegrowana informacja zarządcza - Zestaw raportów od ogółu (portfel budów) do szczegółu (koszty wybranego asortymentu lub konkretnego zasobu) pokazujących w którym miejscu i kiedy pojawiają się nieprawidłowości terminowe, ilościowe lub cenowe na budowach

Szybkość i precyzja w obliczaniu kosztów - Każda wartość pokazywana w programie jest liczona natychmiast i dostępna od ręki z największa możliwą precyzją

Dostęp wielostanowiskowy przez Internet z dowolnego miejsca poprzez chmurę